Senin, 07 Februari 2011

 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
a.       Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menurut Status dan Jumlah
Jabatan
Status dan Jumlah
Jumlah
PNS
GBS
TKK
GTT
Kepala Sekolah
1
-
-
-
1
Guru
24
-
-
3
27
Tata Usaha
-
-
2
-
2
Petugas Perpustakaan
-
-
1
-
1
Penjaga Sekolah
1
-
2
-
3
Teknisi Komputer
-
-
-
1
1
Total Keseluruhan
26
-
5
4
35


b.      Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menurut Tingkat Pendidikan
Jabatan
Ijazah Tertinggi
Jumlah
S3/S2
S1
D3
D2
D1
SLTA
< SLTA
Kepala Sekolah

1

1
Guru
PNS
1
19

424
GBS-
GTT

2

13
Tata Usaha


2
2
Petugas Perpustakaan

1

1
Penjaga Sekolah

2
1
3
Teknisi Komputer

1

1
Jumlah
1
23
2
5
-
2
2
35